همزمان با سراسر کشور برگزار می شود:

راهپیمایی بزرگ 13 آبان بخش کوهپایه

راهپیمایی 13 آبان 93 با حضور دانش آموزان و دانشجویان بخش کوهپایه با فریاد مرگ بر آمریکا و صدای رسای لبیک یا حسین در سراسر منطقه خواهد پیچید.

آخرین اخبار