همزمان با سراسر کشور:

راهپیمایی مردم شهر حسن آباد در روز 13 آبان حماسه ای دیگر آفرید/ تصاویر

همزمان با سراسر کشور مردم شهر حسن آباد جرقویه همراه با مسئولین با شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی نشان دادند.

رئیس آموزش و پرورش کوهپایه:

حضور نوجوانان و جوانان در صحنه های انقلاب و استکبارستیزی ارزش فراوان دارد

سعید صدری گفت: ۱۳ آبان به دلیل تأثیر نوجوانان و جوانان در انقلاب و استکبارستیزی آنها اهمیت فراوانی دارد، به همین خاطر باید بیشتر به عمق بپردازیم و برنامه هایی طراحی کنیم که دانش آموزان با تاریخ انقلاب و فلسفه ۱۳ آبان آشنا شوند.

نماینده مردم شهر اصفهان:

میدان بصیرت با شعار مرگ بر آمریکا باز می شود

نماینده مردم اصفهان گفت: حضور با شکوه مردم خصوصا جوانان در راهپیمایی 13 آبان موید مقاومت ملت در برابر استکبار جهانی است.

آخرین اخبار