معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی عنوان کرد؛

راهروی کشف شده در زیر مسجد امام اصفهان گسترده تر از میدان نقش جهان است

معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: شبکه راهروی تاریخی کشف شده در زیر مسجد امام حتی گسترده تر از خودِ میدان امام(نقش جهان) است.

آخرین اخبار