معاون سیاسی سازمان بسیج در اصفهان:

فتنه‌گران با سوءاستفاده از واژه «حق‌الناس» به‌دنبال آشوب در انتخابات هستند

معاون سیاسی سازمان بسیج گفت: “حق الناس” رمز آشوب فتنه‌گران برای انتخابات پیش رو است، دشمنان انقلاب واژه‌ای که رهبر انقلاب آن را مطرح کردند، انتخاب کرده و با مطرح کردن موضوع انتخابات شفاف اهداف خود را برای ایجاد فتنه دیگری در ایران دنبال می‌کنند.

آخرین اخبار