صرفا جهت اطلاع

کلاهبرداری در شرق اصفهان

برخی رفتارهای طمع گونه به مبالغ مطرح شده از سوی افراد کلاهبردار مبنی بر برنده شدن در مسابقات مختلف و در خواست شماره حساب از شخص، فرد را مال باخته ی تماس تلفنی می کند.

آخرین اخبار