سالگرد مرگ پهلوانی که هرگز نمی‌میرد؛

راز مرگ «تختی» ۴۸ ساله شد

هفدهمین روز از ماه زمستان هرسال، یادآور مرگ اسطوره و جهان پهلوانی است که مدال را فدای جوانمردی کرد تا نامش همیشه در قلب ایرانیان زنده بماند؛ مردی که راز مرگش ۴۸ ساله شده است.

آخرین اخبار