امام جمعه نصرآباد:

اعتکاف از رویش های انقلاب و نوعی تبلیغ فرهنگی و خود جوش از درون جامعه است

حجت الاسلام فرهنگ گفت: 13 تا 15 رجب سه روزی که بسیار سفارش شده به عبادت، روزه داری و اعمال دیگر که مهمترین آن اعتکاف است. اعتکاف از رویش های انقلاب اسلامی، یک نعمت بزرگ الهی، نوعی تبلیغ فرهنگی و خود جوش از درون جامعه است.

آخرین اخبار