رئیس هیأت مدیره دامداران استان اصفهان:

کشاورز نباید 20 درصد کارمزد به بانک پرداخت کند

رئیس هیأت مدیره دامداران استان اصفهان گفت: بانک‌ها نرخ بهره را برای صنعتگران کاهش داده‌اند اما کشاورز باید 20 درصد کارمزد پرداخت کند؛ افتخارات یک مملکت نه به بانک‌هایش بلکه به تولیدات است.

آخرین اخبار