رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان:

اقدامات کنترلی بیماری ایدز برای بانوان اصفهانی افزایش می‌یابد

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که تعداد زنان مبتلا به ایدز در استان در حال افزایش است، گفت: اقدامات کنترلی بیماری ایدز برای بانوان اصفهانی به ویژه بانوان باردار افزایش می‌یابد.

آخرین اخبار