معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در کوهپایه:

شهرک صنعتی کوهپایه، پتانسیل قوی برای رفع دغدغه صنعتگران را دارد

دکتر یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در کوهپایه گفت: استفاده از تمام ظرفیت ها برای حل مشکلات شهرک های صنعتی از اهم برنامه های وزارت صنعت در کشور است.

آخرین اخبار