عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مقاومت ملت ایران آمریکا را بی اعتبار کرد

نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا ابر قدرت نیست و در روز 13 آبان با شعار مرگ بر آمریکا هیبت خود را به رُخ متکبرین می کشانیم.

آخرین اخبار