یک متخصص جراحی عمومی تاکید کرد:

مصرف بی رویه مسکن ها موجب خونریزی دستگاه گوارش میگردد

دکتر هادی میر هاشمی گفت: بیماری عدم انعقاد خون میتواند زمینه ای یا اکتسابی بوده و یا در اثر آسیب به دستگاه گوارشی یا تداخل دارویی ایجاد گردد.

آخرین اخبار