عضو انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر:

95 درصد از مادران قادر به شیر دهی موفق هستند

دکتر مژگان مظلوم گفت: گرفتن رژیم های مختلف لاغری مادران در دوران شیر دهی اقدامی غلط و ضرر رساننده به نوزادان محسوب می شود.

آخرین اخبار