عذرخواهی کمال تبریزی از بختیاری‌ها

احترام به همه اقوام شریف و متدین کشور از اصول انکار ناپذیر است؛ قصد بی‌احترامی به ساحت مردم شریف بختیاری را نداشته‌ایم. چنانچه پخش قسمت‌های اولیه موجب رنجش هموطنان عزیز بختیاری شده؛ عذرخواهی خود را اعلام می‌کنیم.

آخرین اخبار