دعوت شهردار محمدآباد از مردم شرق اصفهان:

محفل انس با قرآن با حضور قاری ممتاز بین المللی برگزار می شود

شهردار شهر محمدآباد جرقویه سفلی از مردم دیندار شرق اصفهان جهت حضور در محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی قران کریم دعوت ویژه کرد.

آخرین اخبار