دلواپس پرونده هسته ای نیستیم/ پدر شهید احمدی روشن: دلواپس آقا هستیم

از اینکه در وین پیش بینی ما به واقعیت پیوست متاسفیم/ ملت فرزندان خود را ندادند تا عده ای روی میز با عجوزگان قهقه بزنند/ تیم مذاکرات کننده پس از مذاکرات در وین خود به جمع دلواپسان پیوسته اند

آخرین اخبار