با حضور مسئولین:

فاز نخست سایت تفریحی واحه ورزنه افتتاح شد

فاز نخست سایت تفریحی واحه با حضور مسئولین استانی و محلی در محل اجرای پروژه واقع در تپه های ماسه ای ورزنه افتتاح شد.

آخرین اخبار