بازدید وزیر راه و شهرسازی از جاده حادثه خیز هرند به کوهپایه

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با سفر به شرق اصفهان، از محور هرند– کوهپایه که به جاده مرگ معروف شده است بازدید کرد.

آخرین اخبار