حضورمدیر کل بهزیستی استان اصفهان در برنامه های صدا و سیمای مرکز اصفهان

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در برنامه زنده تلویزیونی صبح اصفهان، برنامه رادیویی مردم و مسئولین و سلام اصفهان، حضور به هم رساند تا در خصوص چگونگي ارائه خدمات این نهاد دولتی به آحاد جامعه بويژه جامعه هدف بهزيستي مباحثي بيان کند.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان عنوان کرد;

توزیع 7520 مورد وسایل کمک توانبخشی به معلولان استان اصفهان

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در طول یکسال گذشته در حوزه توانبخشی اقدامات مطلوبی انجام شده که دراین راستا می توان به خرید و توزیع بیش، 7520 مورد وسایل کمک توانبخشی بین معلولان استان اصفهان اشاره نمود.

آخرین اخبار