کارشناس و مشاور امور خانواده؛

زنگ خطر ورود جامعه ایران به «سالمندی»/ فرد گرایی باعث کاهش رشد جمعیت می شود

دکتر شمس گفت: ما در حال نزدیک شدن به مرز ۸ درصد آمارهای جهانی هستیم و زنگ خطری است که اگر در سی سال آینده همین روال ادامه پیدا کند، به کشوری سالمند تبدیل خواهیم شد.

آخرین اخبار