دبیر کانون اندیشه و تمدن اسلامی تغییر کرد

یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی در روز جمعه مورخ ۲۴آبانماه ۱۳۹۲ با حضور اعضای این شورا برگزار گردید…

آخرین اخبار