رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:

زنان خانه دار ۳۰ درصد “تخفیف شهریه” می‌گیرند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از تحصیل زنان خانه دار در نظر دارد برنامه‌ای برای ادامه تحصیل زنان خانه دار با ۳۰ درصد تخفیف شهریه ارائه دهد.

آخرین اخبار