فوری/ فقط سه روز تا تکمیل ظرفیت

فرهنگسرای رسانه اصفهان برگزار می کند/ بررسی آخرین تحولات روزنامه نگاری/ باحضور دکتر یونس شکرخواه

بررسی آخرین تحولات روزنامه نگاری (روزنامه نگاری بحران، روزنامه نگاری شهروندی، روزنامه نگاری سایبر) باحضور دکتر یونس شکرخواه و دکتر حسن نمک دوست/ پنج شنبه ۱ خردادماه

آخرین اخبار