دکتر جمشید پژویان

در بحث هدفمندی نباید مردم را تهدید کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اشتباه فاحشی که دولت‌ها انجام می دهند و این دولت هم مرتکب آن شد این است که متأسفانه مردم ما را منحرف کرده و در تبلیغاتشان از…

آخرین اخبار