ساخت مجتمع رفاهی برسیان در مجاورت روستای جمبزه

مجتمع خدماتی رفاهی برسیان درزمینی به مساحت 10 هزار متر مربع توسط یک شرکت خصوصی احداث می شود .

آخرین اخبار