مصوبات جلسه ی مرکز بهداشت شماره ا

ایجاد مرکز مشاوره قبل از ازدواج در شهر ورزنه

جلسه ای در جهت رفع مشکلات شهر ورزنه با حضور مدیر مرکزبهداشت شماره یک شهرستان اصفهان با حضور معتمدین برگزار شد.

آخرین اخبار