متخصص بیماری های مغز و اعصاب:

ام اس موجب ناتوانی در زندگی نیست

دکتر امیر رضا عظیمی گفت: ام اس موجب ناتوانی در زندگی نیست و فقط در افراد محدودی موجب کم شدن برخی فعالیت ها می شود.

آخرین اخبار