بازدید رییس دانشگاه آزاد نجف آباد از موزه مردم شناسی محمدآباد

دکتر امیری گفت: محمدآباد پتاسيل اين را دارد که يک دانشکده معماري و مرمت با توجه به وجود بناهاي تاريخي را دارا باشد.

آخرین اخبار