دکتر احمد مسائلی

عید نوروز، از خرافات تا فرهنگ عرفی مردم

در سیره رسول الله(ص) هم داریم، رسول خدا با همه آئین هایی که در عربستان یا ایران بود مبارزه نکرد و می بینیم که رسومی که جنبه عقلایی داشته باشد و با فطرت موافق باشد را رد نمی کند. حالا ما باید ببینیم کجاها با این آئین هایی که داریم برگزار می کنیم مصداق پیدا می کند…

آخرین اخبار