شهردار اصفهان خبر داد

اجرای طرح «بفرمایید دوچرخه» در اصفهان/ مسیر احیای فرهنگ دوچرخه‌سواری در اصفهان هموار می‌شود

شهردار اصفهان از آغاز اجرای طرح «بفرمایید دوچرخه» در اصفهان خبر داد و گفت: پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان با رفع مشکلات مختلفی که در مسیر احیای فرهنگ دوچرخه‌سواری وجود دارد، زمینه را برای خرید نه ‌تنها دوچرخه، بلکه دیگر پاک‌روها فراهم می‌کند.

آخرین اخبار