گزارشی بر عملکرد دولت یازدهم؛

دولت اعتدال حتی یک «100» روز هم به دنبال حل مشکلات اقتصادی نبود/تخریب دولت‌های قبل به جای تخریب مشکلات اقتصادی

دولت تدبیر و امید نه تنها «یک» 100 روز را به فکر اقتصاد نبود بلکه هر چهارده «100» روز عمر دولتش را به فکر توافق با غرب و به امید نتیجه یافتن در تعامل با غرب بود و در نهایت به چیزی هم دست نیافت.

آخرین اخبار