نماینده مردم اصفهان در مجلس

دولت آینده عراق به دنبال توازن بین ایران، آمریکا و عربستان خواهد بود

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: کسانی که درعراق انتخاب می شوند نمی توانند بر خلاف دیدگاه و نظر مردم خود اقداماتی را انجام دهند؛ بنابراین وضعیت رابطه بین دو کشورایران وعراق چندان تحت تاثیر اتفاقات خاص قرار نمی گیرد.

آخرین اخبار