دوقلو‌های به‌‌هم‌چسبیده اصفهانی با موفقیت جدا شدند

عمل جراحی جداسازی دوقلوها برای نخستین بار در بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار