فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

غرق شدن ۲ کودک دوقلوی اصفهانی در استخر آب کشاورزی

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از غرق شدن دو پسر بچه دو قلوی ۳ ساله در استخر آب کشاورزی روستای «ابوالخیر» بخش بُن رود خبر داد.

آخرین اخبار