روزانه بیش از پنج هزار کیلوگرم نان در اصفهان دور ریخته می شود

براساس اعلام سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، روزانه 5 هزار و 500 کیلوگرم دور ریز نان در این شهر جمع آوری می شود.

آخرین اخبار