دبیر کمیته فرهنگ رسانه خبر داد

تربیت ۳۵۰ مربی در دوره آموزشی سواد رسانه و فضای مجازی

دبیر کمیته فرهنگ رسانه شهرداری اصفهان از برگزاری موفق دوره تربیت مربی سواد رسانه ای در شهر اصفهان با شعار “نهضت سواد رسانه ای و فضای مجازی” با حضور ۳۵۰ نفر از نخبگان حوزوی، دانشگاهی و فرهنگیان خبر داد.

آخرین اخبار