جانشین رئیس پلیس راه استان

عبور از چراغ قرمز و محاسبه جریمه 200 هزار تومانی/جریمه 400 هزار تومانی در استفاده از قرص های روان گردان

رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: جریمه گردش به چپ یا راست در تقاطع‌های چراغ راهنمایی، برابر جریمه رد کردن چراغ قرمز یعنی ۲۰۰ هزار تومان است.

آخرین اخبار