ریيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان اعلام کرد:

دوربين‌هاي سرعت‌سنج، چشمان پلیس در بزرگراه‌هاي کلان‌شهر اصفهان

ریيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان از نظارت ترافيکي پليس دربزرگراه‌هاي کلان‌شهر اصفهان با دوربين هاي سرعت‌سنج خبر داد.

آخرین اخبار