وزیر ارشاد در اصفهان:

هیچ مجوزی برای تک‌خوانی زنان صادر نشده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاکنون هیچ مجوزی ‌برای تک خوانی زنان و کنسرت ها و آلبوم های تک خوانی زنان صادر نشده است.

آخرین اخبار