بزرگترین کار امام راحل احیای هویت دینی و شیعه بود/ امام نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی بود

دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام گفت: امام راحل با احیای هویت شیعه و دینی در لوای انقلاب اسلامی بزرگترین کار را انجام داد.

آخرین اخبار