سوچیروسکی:

ژاپن آماده هر نوع کمک در مورد مسائل حوضه آبریز زاینده رود است

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن گفت:کشور ژاپن آماده هر نوع کمک و همکاری برای شناخت چالش‌های زیست محیطی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم‌ها و خصوصا تصمیم گیری در مورد مسائل حوضه آبریز زاینده رود است.

آخرین اخبار