قابل توجه دهیار و مسئولین روستای کمال آباد:

پیچ خطرناکی که نگاه دقیق تری را می طلبد

آبگرفتی پیچ ورودی به روستای کمال آباد هنگام بارندگی مشکلات و خطرات فراوانی را برای مردم این روستا فراهم کرده است.

آخرین اخبار