در بررسی مسائل و مشکلات خانه های عالم مطرح شد:

روستاهای فاقد خانه عالم بن رود نسبت به تحویل زمین و صدور پروانه اقدام کنند

مسائل و مشکلات خانه های عالم روستاهای بخش بن رود در نشستی با روسای سازمان تبلیغات اسلامی به منظور رفع مشکلات مطرح شد.

آخرین اخبار