دهیار روستای کمال آباد جرقويه:

برنامه ریزی و آینده نگری روستا ها برای توسعه، مهمترین وظیفه دهیاران/ نیم نگاهی به روستای کمال آباد

دهیار روستای کمال آباد گفت: برنامه ریزی جهت عمران و آبادانی روستاها باید با نیازها و ضرورت های مردم منطقه هماهنگ و مطابقت مستمر و طولانی داشته باشد.

آخرین اخبار