دهکده گردشگری کویر جرقویه علیا شروع به کار کرد

دهکده گردشگری در تپه های ماسه ای جرقویه علیا در خدمت مسافران نوروزی و هموطنان طبیعت دوست است.

آخرین اخبار