استاندار اصفهان:

استفاده از دستگاه‌های کاهنده آب در اصفهان عملیاتی شود

استاندار اصفهان گفت: با توجه به اینکه میزان منابع ذخیره آب یک‌ دوم مصارف بوده، استفاده از دستگاه‌های کاهنده آب می‌تواند روشی برای صرفه‌جویی در این مایع حیاتی باشد.

آخرین اخبار