چه كنم فرزندم از دنده چپ بلند نشود؟!

به گزارش اصفهان شرق؛ بیدار كردن بچه ها هنگام صبح ،گاهی به یكی از دغدغه های والدین به ویژه مادرها تبدیل می شود. عملی كه بنابه گفته روانشناسان و كارشناسان اگر سنجیده و با آرامش انجام نشود ،سبب ایجاد تنش و فشارهای روحی برای فرزندان و والدین خواهد شد. بچه ها از این كه پدر […]

آخرین اخبار