نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:

ماهیت آمریکا تغییر نکرده است/دموکرات ها هم نتوانستند جلوی تحریم ها را بگیرند

نقض برجام توسط آمریکا را باید به دنیا اثبات کنیم که بعد هراقدام متقابلی بخواهیم انجام دهیم ،این امر با یک زمینه سازی دیپلماتیک و حقوقی باشد.

جمهوری اسلامی ایران و کارزار انتخاباتی آمریکا؛

آیا پیروزی دموکرات ها نوید بخش آینده بهتر مناسبات است؟/ گرگ همان گرگ است

از آنجایی که در آمریکا نهادهای مختلفی در فرایند تصمیم گیری دخالت دارند تغییر رییس جمهور چندان در تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی موثر نیست.

آخرین اخبار