چرا زنان از دعوت فعالان زن استقبال نکردند؟

ناکامی‌فمینیست‌‌ها در ترغیب‌زنان برای‌کاندیداتوری/ زنان تنها ۱۰.۴۸ درصد از کل ثبت‌نام‌کننده‌ها!

دلسوزی عاقلانه برای زنان بسیار متفاوت از موقعیت متولی‌گری برای مسایل زنان است. نخبگانی که خود را متولی امور زنان دانسته و خواسته خود و جمعی از زنان نزدیک خود را خواسته زنان ایرانی می‌دانند، در همراه‌کردن جمع زنان با خود، باید انتظار چنین پاسخ‌هایی را داشته باشند. زن ایرانی مسایل واقعی دارد که حتی تلاشی برای شناخت این مسایل نمی‌شود و چنان‌چه جامعه و مسئولین راهی برای مسایل آنان پیدا نکند، خود زنان اقدام خواهند کرد.

آخرین اخبار