امام جمعه اصفهان:

هدف قیام امام حسین(ع) احیای امر به معروف بود/ دلسوزی برای مردم از مصادیق امربه معروف است

امام جمعه اصفهان گفت: هدف قیام امام حسین(ع) احیای امر به معروف و نهی از منکر و خارج ساختن مردم از بی تفاوتی بود.

آخرین اخبار